Ontvang het gratis boek van Onderweg24

Het thema in het boekje gaat over levend blijven. Zonder fixatie en ideologie. Niet zonder emoties en elkaar gewaar worden. Het zijn fragmenten die relaties met elkaar aangaan. Gedichten, liedjes, tekst en verhalende stukjes vormen zo een geheel.

Het is een manier van schrijven meer associatief , minder verhaalachtig. Het wordt meer direct vanuit het schrijfproces geschreven, organisch. Zonder stappenplan, maar niet zonder structuur. Een lezer leest tekst met verbindende elementen, die boeiend is. Zeker voor wie in het thema geïnteresseerd is. Er zullen ook enige schrijfoefeningen in worden gegeven.